فرصتی برای اندیشیدن (کمی درنگ )

باز شب شد چقدر تنهايم                      گفته بودي كه شبي مي آيم
باز شب شد و از پنجره ام                   همچنان راه تو را مي پايم
كنج اين پنجره ها شب همه شب             منم و گريه و هاي و هايم
پشت اين پنجره ها تا به سحر                پنجه بر پيكر شب مي سايم
نكند بيهوده عمر خود را                      پشت اين پنجره مي فرسايم
نكند بيهوده تكرار شود                        قصه ي چشم به راهي هايم
باز چون ديشب و شب هاي دگر             مي روم پنجره را بگشايم
باز شب شد شب و از پنجره ام              همچنان راه تو را مي پايم...
نوشته شده توسط رضا رضایی در ساعت 23:6 | لینک  |